Opgeknapt!

Gepubliceerd op 19 september 2008

Image Opgeknapt is het woord: het aanzicht van de Zwolsche is behoorlijk opgeknapt nu de ark definitief uit de kolk is verdwenen. In maart besloot de ledenvergadering dat het na 40 jaar afgelopen was met de ark. De (noodzakelijke) opknapkosten zouden onder andere te hoog oplopen en dat zou ten koste gaan van investeringen in de vloot. Het bestuur is blij met suggesties om de ligplaats van de ark in te zetten voor de vereniging. Heb je daarvoor een goed idee? Mail naar de commissaris gebouw.
Foto