Nog 2x een Frisse Wind

Gepubliceerd op 5 september 2010

Image Er verschijnt dit jaar nog 2x een Frisse Wind (in november en december) en daarna niet meer! Kopij voor het novembernummer kun je voor 1 oktober mailen naar de redactie.