Nieuws over onze Vloot

Gepubliceerd op 27 augustus 2015

Nieuws over onze Vloot en tevens een oproep voor belangstellenden om mee te denken over onze investeringen in roei- en zeilmateriaal in de komende jaren.

Er is een nieuwe skiff opgenomen in onze vloot, Pink geheten. Deze boot is een schenking van één van onze leden en is ingedeeld als S2 boot in de 75 kg gewicht range.

De Sassenpoort zal met het beschikbaar komen van de Diezerpoort 2 en de gerepareerde oude Diezerpoort. Deze beide S2 boten worden weer ingedeeld als S3 boot. Wegens een geconstateerde beschadiging aan de boeg is de boot totdat hij gerepareerd is uit de vaart.

Hierbij tevens nog eens een oproep om schade direct te melden zodat actie kan worden ondernomen.

Onze nieuwe Catamaran coachboot wordt momenteel voorzien van een motor en zal worden geregistreerd als snelle motorboot. Dit betekent dat er altijd een persoon met een vaarbewijs aan boord dient te zijn als de boot gebruikt wordt. Het bestuur zal nog met een beleid komen dat hier op aansluit.

Graag horen we het als er suggesties zijn voor een passende naam voor deze coachboot. Ideeën kunnen ingestuurd via materiaal@zrzv.nl 

Tot slot nog een oproep: Het bestuur zou graag van enkele leden ondersteuning willen bij het aanschafbeleid van nieuw roei- en zeilmateriaal. Het gaat er daarbij om verenigingsbreed, rekening houdend met de uiteenlopende wensen van diverse groepen binnen onze vereniging, tot een zo goed mogelijke besteding van onze beschikbare middelen te komen. Deze leden zullen samen de materiaaladviescommissie vormen die een adviserende rol heeft  voor het bestuur.

Het bestuur zal vervolgens een investeringsplan voorleggen aan de leden in de algemene ledenvergadering. De materiaaladviescommissie overlegt met de materiaalcommissaris. Belangstellende kunnen zich bij hem melden vóór 7 september per e-mail: materiaal@zrzv.nl