Nieuws over de vloot

Gepubliceerd op 9 februari 2017

Zondag 5 februari zijn er twee vrijwel nieuwe Fillippi wedstrijdboten gedoopt. Het zijn beide 2X-boten, de Ellen Meliesie voor lichte roei(st)ers (65 kilo) en de Nico Rienks voor roei(st)ers van maximaal 85 kilo. Tegelijkertijd zijn de Carolus Clusius en de Sassenpoort (ook beide 2X) doorgeschoven van categorie 3 naar categorie 2.

Dit is het eerste voorbeeld van het afgesproken doorschuifbeleid. Dit doorschuifbeleid houdt in dat er wat betreft de gladde boten hoogwaardig materiaal aangeschaft wordt en dat ouder categorie 3 materiaal doorgeschoven wordt naar categorie 2. Uiteraard zullen er ook boten uit categorie 2 doorgeschoven worden naar 1 of gebeurt dit gefaseerd afhankelijk van de conditie van de boot.
In de komende algemene ledenvergadering wordt er door de Materiaal Advies Commissie een meerjarig vlootplan gepresenteerd onder andere gebaseerd op dit beleid.

De aanschaf van dergelijk kwetsbaar en duur materiaal heeft gevolgen voor de bootbehandeling. Een C-boot heeft een dikke harde kunststof huid die een stootje kan hebben (al levert het wel krassen op etc.). Dit nieuwe wedstrijdmateriaal heeft een dubbele zeer dunne huidwand met daartussen een honingraatstructuur en is erg kwetsbaar. Het doel is dat de vloot door zoveel mogelijk leden gebruikt kan worden. Daarom zijn de beide nieuwe boten ook voor alle leden met S3-bevoegdheid te reserveren (ze zijn dus niet toegewezen). Om lang plezier van deze boten te hebben zal er zeer voorzichtig mee omgegaan moet worden. Daarom zijn er voor alle S3- en B3-boten vanaf nu aangepaste regels van toepassing.

De regels voor S3- en B3-boten zijn:
– De boten mogen niet met de huid of de riggers tegen het vlot of iets anders hards (bijvoorbeeld stellingen) komen.
– De riggers van deze boten mogen slechts licht op het vlot rusten bij in- en uitstappen. Bij voorkeur houdt een stuur, coach/begeleider of ander lid de boot vast en zorgt dat er afstand blijft tussen het vlot en de boot en helpt bij het aanleggen en wegvaren.
– Stap zonder schoenen in en uit op de goede plaats. Ga niet op de huid staan, ook niet op sokken.
– Categorie 3 boten mogen niet voor S2- of B2-instructie gebruikt worden.
– In de kleine nummers (skiff, twee) hebben alle roei(st)ers categorie 3 bevoegdheid. Voor de grotere boten zal dit nog bepaald moeten worden (m.u.v. instructie).
– De boten worden na elke training zowel van binnen als van buiten schoon en droog gemaakt. De slidings worden gecontroleerd op vervuiling en indien nodig ook schoongemaakt. Vooral houten boten moeten in de winterperiode erg goed drooggemaakt worden om houtrot te voorkomen.
– Alleen in noodsituaties wordt er met deze boten strijkend aangelegd. Ook strijkend aanleggen voor instructie of examen doeleinden is niet toegestaan in een categorie 3 boot.
– Twijfel je of je een boot veilig uit of in de loods kan brengen, vraag dan hulp. Een kras of erger is zo gemaakt.
– Omslaan: de boorden van categorie 3 boten zijn niet geschikt om erin te klimmen. De voorkeur gaat uit naar het naar de kant brengen van de boot en dan voorzichtig om te draaien zodat het water eruit kan lopen.
– Roeien in een cat 3 boot met een lid of leden van een andere vereniging: hier voor moet toestemming verkregen worden van de wedstrijdcommissaris of de materiaalcommissaris.

Handhaven van de regels
Belonen werkt meestal beter dan bestraffen, vooral in situaties waarin je ervan uit kan gaan dat iedereen het beste met de vloot voor heeft. We hebben echter geen administratief systeem om dit goede gedrag te kunnen volgen. Daarom zal er binnenkort een spaar-/boetepot bij de bar staan. Roei(st)ers die 1 of enkele van deze regels overtreden worden geacht om per incident 2 euro in deze pot te stoppen. De opbrengst wordt gebruikt worden materiaalaanschaf of onderhoud. Belangrijker dan beboeten is eigenlijk dat er te beginnen bij de cat. 3 roei(st)ers een beweging op gang komt om zorgvuldiger met het materiaal on te gaan. Cat. 3 roei(st) hebben dus een voorbeeldfunctie voor de andere leden.

Ander nieuws:
De Aalscholver III (was II) zal binnenkort weer in de vaart komen. Bas van den Boom heeft de punt gerepareerd en de boot overnieuw gespoten.
De houten Empacher 4X: de nieuwe riggers van deze boot zijn niet goed en gaan terug naar de fabrikant voor reparatie/vervanging.
De Nimmerzat is overnieuw gespoten en komt binnenkort weer in de vaart.
Bas van de Boom is bezig met het organiseren van een groepje vrijwilligers om (klein) onderhoud aan roeiboten te verrichten.