Nieuws over de vloot

Gepubliceerd op 29 december 2017

Botendoop

Zondag 7 januari 2018 worden er drie wedstrijdskiffs en een houten Empacher 4- gedoopt. De doop vindt plaats na de wintercompetitie. De lichte wedstrijdskiff (jeugd) is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Het Hervormd Weeshuis.

Loodsindeling

Woensdag 27 december is een begin gemaakt met de nieuwe loodsindeling. In gangpad zes zijn de staanders aan de zijkant verplaatst. Hier liggen nu de 4-. Voor de 4-, direkt bij binnenkomst rechts, komen o.a. de nieuwe skiffs te liggen. In de komende maanden werken we geleidelijk naar gangpad één.
Dank voor de hulp en excuses voor het ongemak.

Poetsen

Recentelijk is er begonnen met het poetsen (schoonmaken en in de was zetten) van boten. Onder meer de Visarend, de Rietgans en de Herman Brood zijn gepoetst en zien er weer uit als nieuw. Tijdens het poetsen zijn de boten ook nagekeken. Versleten slidings en dollen zijn o.a. vervangen.

Er moeten nog veel meer boten gepoetst worden en liefhebbers kunnen zich opgeven bij Paul Bouhuis. Ik was er onlangs op een zaterdagochtend bij en het was heel gezellig in de werkplaats. De poetsploeg nogmaals hartelijk bedankt.

Schades

Afkloppen, maar tot nu toe zijn er dit jaar geen grote schades geweest. Ik wil dan ook alle roei(st)ers bedanken voor het zorgvuldige gebruik. Graag komend jaar weer zo.

Bij de kleinere schades zien we vooral schades ten gevolge van ongecontroleerd in- en/of uitstappen. De schades zijn dan deuken in slidings door het op het bankje ploffen, maar ook complete zijboorden die afscheuren van het binnenwerk doordat mensen met teveel kracht/gewicht zich afzetten met de hand op het boord. Een voorbeeld van een dergelijke schade is te zien bij de Rotgans. Naast de sliding zit een scheur die nu weer gelijmd is. Niet meer op bankjes ploffen dus en het boord mag wel vastgepakt, maar dan vooral om balans te houden.

De tegen het vlot schades zijn aanzienlijk afgenomen. Wellicht dat de stootranden hierbij helpen. Daarnaast vinden er nog veel schades plaats in de loods. De nieuwe loodsindeling en andere maatregelen gaan misschien helpen, maar mijn verzoek blijft om zeer zorgvuldig en rustig de boten uit en in de loods te halen/brengen.

Materiaal Advies Commissie

De Materiaal Advies Commissie (MAC) adviseert het bestuur over de vloot. Zij kijkt daarbij ook naar de langere termijn. De commissie komt eind januari weer bij elkaar en evalueert dan ondermeer de laatste ALV voor wat betreft opmerkingen van leden over de vloot en het goedgekeurde vlootplan 2018. Was u niet op de ALV en wilt u toch iets over de vloot melden, dan kan dit bij leden van de MAC of bij mij. In de zomer komt er weer een inloop over de vloot.

Tot slot

Ten slotte wens ik u een plezierig einde jaar en een gezond en gelukkig 2018 met veel mooie roeimomenten. Ook wil ik iedereen die meegeholpen heeft om de vloot te onderhouden hartelijk bedanken.

Jan Bezemer
Materiaal Commissaris