Nieuwe C4 gedoopt: Frisse Wind

Gepubliceerd op 11 juni 2011

Op 11 juni is de nieuwste aanwinst van de Zwolsche, een C4, gedoopt: de Frisse Wind. Earde Jepma, die veel zeilinstructeurs bij de Zwolsche heeft opgeleid, verrichtte de doophandeling, waarmee hij volgens zijn dooppraatje de boot magische krachten toedeelde. Met deze doop werd de verbinding (het thema van het komende lustrum in 2012) tussen de roei- en zeilafdeling verstevigd.

Vier oud-redactieleden van de Frisse Wind roeiden de boot voor: Marie-Jose Rietjens, Denise Hoekstra, Ellen Meliesie en Cassandra Steenkist, versterkt met Hendriekje van der Meer, initiatiefneemster van de cliniccommissie. De Frisse Wind vervangt de Ataraxia, die is geschonken aan de nieuwe roeivereniging De Grift uit Apeldoorn.

Fotoalbum