*NIEUW* Commissie Opleiding & Instructie *NIEUW*

Gepubliceerd op 23 augustus 2014

Per 7 juli jl. is er nieuw leven in de Commissie O&I geblazen! De missie van deze commissie:

“Wij hebben de inspanningsverplichting om samen met betrokken geledingen het O&I-kader van de ZRZV tot een hoger niveau te krijgen, met als uitgangspunt de wetenswaardigheden.”

In deze commissie zitten afgevaardigden van verschillende coach- en instructeursgroepen en wordt voorgezeten door Gerda Reinders. De overige leden bestaan uit:
-Roderick Dijk (vertegenwoordiger jeugdcoaches)
-Maartje van Reedt Dortland (vertegenwoordiger wedstrijdcoaches)
-Jan Upmeyer (vertegenwoordiger instructeurs)
-Rob Kluvers (vertegenwoordiger instructeurs)
-Lida van Dijk (afgevaardigde van de Roeicommissie)
Deze commissie zal zich o.a. bezig houden met de kwaliteit en uniformiteit van de roeihaal, de opleiding en plaatsing van coaches. Zij vertegenwoordigt boven alles de instructeurs en coaches op onze vereniging!

Tevens organiseert de commissie twee ‘Waterdagen’ in het jaar. Met een verschillende opzet zullen deze Waterdagen zeker een verrijking zijn voor alle instructeurs en coaches op de ZRZV! Beide dagen worden opgenomen in de jaarkalender:

# Waterdag I op zondag 26 oktober 2014
# Waterdag II op zondag 29 maart 2015

Na de zomervakantie start de Commissie O&I met de inhoudelijke vergaderingen t.b.v. het coach- en instructiekader en zal zich zeker zichtbaar maken op de ZRZV!