Nieuwe bestuurssamenstelling op de ALV

Gepubliceerd op 14 december 2013

altTijdens de ALV is er afscheid genomen van Henny Willems, Ruben Dijk en Warner Bruins Slot.

Henny werd geprezen in de afscheidsspeech dat hij zich staande heeft weten te houden tussen de aandacht voor roeien.. Zijn filosofische kijk op het functioneren van de vereniging bracht onverwacht interessante inzichten in doorgaans met maar een paar opmerkingen. Het is een mooie, brede, bestuurlijke prestatie waar hij met veel voldoening op terug kan zien. Het bestuur is druk bezig om een nieuwe zeilcommissaris te vinden en is daarmee een eind op weg.

Ruben heeft 9 maanden het penningmeesterschap weer op zich genomen, gelukkig heeft het bestuur een nieuwe penningmeester kunnen vinden in de persoon van Harry Vos. Ook Warner neemt na 9 maanden weer afscheid, Roderick Dijk zal de komen de tijd de voorzitterstaken op zich nemen, het bestuur verdeelt de taken voorlopig even anders.

Fotoalbum