Materiaalcommissie

Gepubliceerd op 11 augustus 2005

Een materiaalcommissie hebben we nog niet, maar er wordt wel gewerkt:

 Biertje?

 

Kijkend uit het raam, turend naar de horizon zag hij plotseling een vlokje langs dwarrelen. Zijn blik verscherpte, hij werd niet teleurgesteld, er kwamen nog meer vlokken langs de hemel naar beneden dwarrelen.

Hij wist wat hij moest doen. Routineus en met een zwier trok hij zijn overal aan en ging hij op weg.

 

Aangekomen stond hij daar, met een ferme duw sloeg hij de deur open, de aanwezigen keken hem verwachtingsvol aan. En hij riep vol overgave de woorden:

 

“Gaan we aan de slag of zullen we eerst koffie drinken”.

Wie zou dit zijn?

Lees dit verhaal in de volgende frisse Wind.