Lustrum

Gepubliceerd op 5 februari 2012

Onze vereniging is 125 jaar! Moet je nagaan, ooit in een grijs verleden in 1887 is deze vereeniging opgericht en heeft alle goed en slechte tijden doorstaan. Het lustrum staat in het teken van “verbinding”. Verbinding tussen leden onderling, tussen leden en oud-leden, maar ook met nieuwe leden, met andere watersportverenigingen en met de stad Zwolle. Zelfs hebben we een evenement samen met een sloeproei-vereniging in Hattem.

Het lustrum wordt georganiseerd door leden zelf; heel veel mensen dragen hun steentjes bij. Dat is leuk want je ontmoet andere leuke mensen op een andere manier. We bouwen samen een feestje!

We organiseren nog 4 evenementen waarover je in de volgende tabs meer leest. Je leest wat er gebeurt en wie dit organiseren.

Wil je helpen? Benader dit team!

De lustrumcommissie heeft deze teams gevraagd, houdt het (financieel) overzicht en verbindt de evenementen.

In de lustrumcommissie zitten Cassandra Steenkist, Erika Visser, Wim Nijhuis en Geert de Gaaij. Je kunt ze mail via lustrum@zrzv.nl