Ledenvergadering 25 november 2011

Gepubliceerd op 10 november 2011

Onlangs is de uitnodiging voor de ledenvergadering van 25 november met de bijbehorende bijlagen via e-mail verstuurd. Door technische problemen kan het  zijn dat je de mail zelfs 2x hebt ontvangen. Excuus daarvoor.

Naast de begroting voor 2012 en het vlootplan staat er een bestuurswisseling op de agenda. Het bestuur stelt Lida van Dijk kandidaat als commissaris roeien en Marc Ligthart als voorzitter.

Heb jij geen uitnodiging voor de vergadering ontvangen? In dat geval ben je misschien een van de 75 leden met een ons onbekend mailadres. Stuur dan s.v.p. een mail naar secretaris@zrzv.nl, zodat we dit kunnen corrigeren.