Korte terugkoppeling bestuursvergadering december

Gepubliceerd op 14 december 2015

 

Vertrouwenscontactpersoon, Gerda Boschman, heeft aan het bestuur haar kennis gedeeld die zij opgedaan heeft tijdens een cursus voor Vertrouwenscontacpersoon. Zij stelt voor om het thema Sociaal Veilige Sportomgeving eens onder de loep te nemen.  Naar aanleiding daarvan is besloten om een commissie in het leven te roepen om een quick scan te maken van de sociale omgeving van de vereniging en om daarmee te kijken of er verbeterpunten zijn. Tevens gaat het bestuur op zoek naar een tweede, mannelijke, vertrouwenscontactpersoon.
 
Gekozen is om de ruimte die in de begroting is te besteden aan onder andere het verbeteren van de akoestiek van de kantine en de aanschaf van een nieuwe roeibak.
 
Het bestuur zal de komende maanden onder leiding van Sportservice Zwolle een traject ingaan om te onderzoeken of momenteel de huidige bestuursvorm het meest efficiënt en effectief is.