Kort verslag ALV

Gepubliceerd op 29 november 2022

Nadat de uitgenodigde vrijwilligers hadden genoten van de aangeboden stamppotmaaltijd werden de volgende onderwerpen behandeld en geakkoordeerd tijdens de ALV:

 • de huisregels voor de zichtbaarheid op het water zijn aangescherpt
 • de stand van zaken m.b.t. krachttraining werd door Bram Bollaert besproken
 • de vacature coördinator verenigingswerk is toegelicht, wie volgt Lida van Dijk op ?
 • Sander Heijkoop licht de cursusplanning toe en de knelpunten worden besproken
 • Nienke Hielkema reikt de Jan Upmeyer-bokaal uit aan Inge Löevering voor haar niet aflatende inzet voor het jeugd en junioren roeien
 • het meerjaren onderhoudsplan is toegelicht door Aad van der Zouwen en geakkoordeerd
 • het vlootplan 2023 van de MAC is toegelicht door Jan Bezemer en aangenomen
 • de tarieven voor 2023 zijn toegelicht door Wilm Boerhout en vastgesteld door de ALV
 • hetzelfde geldt voor de begroting voor 2023
 • Aad van der Zouwen wordt opgevolgd door Nelleke Riezebos in de nieuwe rol van Commissaris Sociëteit & Evenementen (CSE). De instandhouding van het gebouw valt voortaan onder de commissaris materiaal.
 • Martin Sagel (commissaris zeilen) wordt tijdelijk benoemd tot secretaris van de ZRZV
 • Jan-Fije Slauerhoff volgt Harry Vos op in de kascommissie
 • het verduurzamingsvoorstel van Giem Bultje wordt door hem toegelicht en positief ontvangen. Jan Bezemer vraagt deskundige leden zich bij hem te melden voor het vormen van een projektgroep die een voorstel gaat uitwerken.

Roelf Venhuizen