Kort verslag ALV 31 maart 2023 

Gepubliceerd op 13 april 2023

Hoewel er in de week voor de vergadering nog gewerkt werd aan de agenda van de eerste ALV van 2023 was er een goede opkomst. De volgende onderwerpen werden behandeld en geakkoordeerd tijdens de ALV: 

 • Sander Heijkoop besprak de cursusplanning  en de knelpunten  
 • Aad van der Zouwen lichtte de plannen voor de dijkverzwaring toe 
 • Jan Bezemer introduceerde de verduurzamingswerkgroep 
 • de stand van zaken m.b.t. krachttraining  werd door Bram Bollaert besproken 
 • Hendri Bargeman gaat meedenken over de organisatie van het verenigingswerk 
 • het jaarverslag 2022 werd goedgekeurd 
 • de jaarrekening 2022 werd geakkordeerd na positief advies van de kascommissie 
 • Penningmeester Wilm Boerhout  en het bestuur werden gedéchargeerd voor 2022 
 • Ruben Dijk werd met applaus benoemd tot erelid van de ZRZV  
 • voordat hij zijn functie van Commissaris Materiaal en Gebouw overdroeg aan Sander Gerdes gaf Jan Bezemer een overzicht van de investeringen in de vernieuwing van de vloot gedurende de afgelopen 6 jaar en bedankte hij alle leden die daar aan hebben bijgedragen 
 • Dieuwertje Poel werd benoemd tot nieuwe Secretaris 
 • Bram Bollaert werd herbenoemd als Commissaris Wedstrijdroeien 
 • door het ontbreken van een nieuwe Penningmeester was de ALV blij dat Wilm Boerhout bereid was tot aan de volgende ALV Penningmeester te blijven    
 • Marian Rauh las een toelichting van Nelleke Riezebos voor op haar besluit haar functie van Commissaris Sociëteit & Evenementen (CSE) neer te leggen. De ALV werd uitgenodigd een nieuwe CSE voor te dragen. 
 • Lieke Poot lichtte haar voorstel toe voor een aparte contributie categorie voor niet actief roeiende wedstrijd stuurlieden  

Roelf Venhuizen 

Voorzitter ZRZV