KNRB informatie

Gepubliceerd op 9 juni 2009

ImageBericht voor de ledenverenigingen van de KNRB
De leden van de KNRB (dit zijn de aangesloten verenigingen) hebben op 7 maart 2009 tijdens de ALV gezamenlijk besloten om te komen tot een centrale registratie van de bij de verenigingen aangesloten leden. Dit is een vervolg op het besluit van de bij het NOC-NSF aangesloten sportbonden om met deze centrale registraties te komen tot een eerlijker verdeling van de subsidiegelden.
Alle roeiverenigingen in Nederland zullen van vanaf 1 juli 2009 de NAW gegevens aanleveren bij de KNRB. Deze gegevens worden onder geen beding aan anderen afgestaan voor commerciële of andere doeleinden, doch wel aan het NOC*NSF. Het NOC*NSF heeft zich verplicht om op dezelfde prudente wijze om te gaan met deze gegevens.
Op deze centrale registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens  van toepassing en de bepalingen die voortvloeien uit deze wet zullen strikt worden nageleefd.
Indien u nog vragen hierover heeft kunt u een e-mail zenden aan info@knrb.nl met vermelding “Centrale registratie” in het onderwerp.