Jeugd en Junioren

Gepubliceerd op 11 augustus 2005

Jeugd en junioren.

Natuurlijk kunnen ook jongeren bij de ZRZV terecht. Vanaf 12 jaar ben je van harte welkom.

In principe is instroom van jongeren die nog nooit geroeid hebben 2x per jaar mogelijk: in maart en in september. Op die tijdstippen worden namelijk de nieuwe coachploegjes gevormd.

Als je nog niet eerder geroeid hebt, kom je terecht in de beginnersploeg op de vrijdagmiddag . Hierin zitten jongeren van diverse leeftijden, die van ervaren coaches de eerste roeibeginselen leren. In principe zit je hier een half jaar in. Na dat halve jaar stroom je door naar een van de zaterdagse ploegjes. Op de zaterdag hebben we 3 roeiploegen van verschillende niveaus. Er is hierbij niet op leeftijd, maar op roeicapaciteit geselecteerd. Iedere groep bestaat uit ongeveer 15 jongeren, die per training minimaal 2 coaches ter beschikking hebben .Jongeren uit deze ploegjes kunnen vanaf roeiniveau S1 deelnemen aan wedstrijden. In eerste instantie komt hiervoor de zogenaamde juniorencompetitie in aanmerking. Hierin vaart de noordelijke en oostelijke jeugd in poules wedstrijdjes tegen elkaar. De ZRZV draait in deze competitie met veel plezier en succes al een aantal jaren mee.

Voor nieuwe jongeren, die al eerder geroeid hebben, wordt per geval bekeken wanneer en waar instroom kan plaatsvinden.

Naast de juniorencompetitie worden ook andere dingen voor jongeren georganiseerd:

  • We zijn bijvoorbeeld altijd met een aantal jeugdboten aanwezig bij de intocht van Sinterklaas, we verzorgen een clinic “in de boot klimmen na omslaan” met skiffjes in het zwembad, we organiseren een roeikamp, af en toe een toertocht en de verplichte jaarlijkse medische keuring.
  • Verder organiseert de ZRZV het zogenaamde schoolroeien. Hierbij heeft een aantal Zwolse scholen ieder jaar de mogelijkheid om een groep leerlingen te leren roeien. Het doel is deelname aan de jaarlijkse Nationale Schoolroeikampioenschappen op de Bosbaan. Het gebeurt regelmatig dat een schoolroeier na dat jaar zo enthousiast is dat hij/zij jeugd- of juniorlid wordt bij onze vereniging.
  • Dingen die niet persé direct met het roeien te maken hebben, maar die toch erg leuk gevonden worden door jeugdleden (denk aan een disco- of videoavond of een nieuwjaarsduik) worden georganiseerd door een uit jeugdleden bestaand “Bestuur voor Jongeren”.

Alle bovenstaande activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissaris jeugd- en junioren.
Voor de jeugd die meer wil dan 1x per week trainen, af en toe een roei-ontmoeting met jeugd van ander verenigingen en af en toe een landelijke wedstrijd, is er het “echte” wedstrijdroeien over 2 km in landelijke of internationale wedstrijden. Deze jeugd valt dan onder de wedstrijdcommissaris, die ook de coaching en verdere begeleiding regelt.

 

En dan nog even dit:

Regels en afspraken :

Ieder lid heeft bij ons een pasje nodig om een boot te kunnen inschrijven, ook de jeugd. Met dit pasje kun je echter meer: je kunt er het hek mee openen en het gebouw in. In theorie kan het dus voorkomen dat een jeugdlid alleen in het gebouw is. Omdat dit in de praktijk zelden voorkomt en het ook voor onze verzekering geen probleem is, vinden wij het als vereniging niet nodig om voor de jeugd een zodanige maatregel te nemen dat alleen in het gebouw zijn niet meer mogelijk is. De nadelen van dergelijke maatregelen zijn ons inziens te groot.

Regelmatig vinden er voor en door de jeugd activiteiten plaats, die niet direct met roeien te maken hebben (filmavondjes, feestjes e.d.). Bij die activiteiten moet altijd iemand van 18 jaar of ouder als verantwoordelijke aanwezig zijn. Verder is de regel dat er dan geen alcohol geschonken of gedronken wordt. Ook niet door 16-plussers.
In de vakantieperiode vraagt de jeugd af en toe toestemming om op de vereniging te blijven slapen. Het bestuur heeft hier in het algemeen geen bezwaar tegen. Voorafgaand moet een bestuurslid wél toestemming hebben verleend. Als er geen contact is geweest met een bestuurslid is er geen toestemming. Iets anders is dat de jeugd ook van de ouders toestemming moet hebben om op de vereniging te overnachten. Dat is uiteraard aan de ouders.

Natuurlijk proberen wij er als vereniging zoveel mogelijk op toe te zien dat de gemaakte afspraken nageleefd worden. Daarnaast gaan we er vanuit dat ook ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hun kind niet laten gaan als gedacht wordt dat dit niet verantwoord is.