Jan Upmeyer erelid van Okeanos

Gepubliceerd op 17 juni 2010

Image Ons erelid Jan Upmeyer heeft een nieuwe mijlpaal aan zijn indrukwekkende staat van dienst toegevoegd. Op 8 juni is hij benoemd tot erelid van Okeanos, de Amsterdamse roeivereniging die hij 27 jaar als coach heeft gediend. In die lange periode heeft Jan zich hard gemaakt voor de continuïteit in en ontwikkeling van het wedstrijdroeien bij Okeanos en aan het ontwikkelen van kennis, professionaliteit en innovatie.
Jan, namens de hele Zwolsche feliciteer ik je van harte met deze ruimschoots verdiende benoeming! 
Warner Bruins Slot
voorzitter