Invoeren cameratoezicht

Gepubliceerd op 24 maart 2018

De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het thema ‘Zorgvuldig omgaan met het materiaal’. Dit thema heeft onder andere in onze cursussen meer gewicht gekregen en we hebben geprobeerd om elkaar meer aan te spreken op het zorgvuldig omgaan met ons materiaal. Ondanks alle ondernomen acties zien we weinig verandering.

Het bestuur heeft daarom besloten om in de komende weken camera’s te plaatsen in iedere gang van de loods om de in- en uittilschade te monitoren. Zo kunnen we objectief vaststellen wie er schade veroorzaakt. We hopen hiermee discussies en onnodig vingerwijzen te voorkomen. Ondanks dat we relatief weinig schademeldingen ontvangen via my-fleet, zien wij wel met grote regelmaat schade aan boten die niet is gemeld. Wij betreuren dit ten zeerste.

We zien dat met name de schade die in de loods wordt gemaakt door het in- en uittillen van boten niet afneemt. Met het oog op de nieuwe loodsindeling, waar boten dichter op elkaar zijn geplaatst om meer boten kwijt te kunnen, vrezen wij dat de schade zelfs toeneemt zodra het roeiseizoen weer in volle gang is. Daarom vinden we dat het nu het moment is om verdergaande acties te ondernemen ter bescherming van onze waardevolle vloot.

In het kader van privacybescherming krijgen twee mensen, waaronder onze materiaalcommissaris (Jan Bezemer), de bevoegdheid om de camerabeelden te bekijken als er ongerapporteerde schade wordt geconstateerd. Zij nemen vervolgens contact op met de persoon/personen wie de schade aan de boot heeft/hebben veroorzaakt en bij roekeloos handelen brengen zij deze ook in rekening.

Wij zijn nog op zoek naar een betrouwbaar en objectief oordelende tweede persoon die samen met Jan Bezemer, in het kader van verenigingswerk, de cameramonitoring wil oppakken. Bij interesse voor deze rol ontvangen wij graag uiterlijk volgende week (week 13) een bericht via bestuur@zrzv.nl.

Je kunt je uiteraard ook via E-Captain, module Zelfwerkzaamheid, aanmelden onder: materiaal/cameratoezichthouder.