Inschrijvingen voor wedstrijden

Gepubliceerd op 8 februari 2012

De inschrijvingen voor de wedstrijden worden vanaf nu gedaan door Bea ten Brinke en Bram Bollaert: voor inschrijvingen kunnen jullie een email richten aan het emailadres wedsecr@zrzv.nl.

Als je uiterlijk een week voor de sluitingsdatum van een inschrijving van een wedstrijd een verzoek richt aan wedsecr@zrzv.nl dan schrijft Bea of Bram je in.
Inschrijvingen moeten worden voorzien van volledige naam van de roeiers, de bootnaam en de naam van de stuur.

Met dank aan (op de foto) Marjoleine Schipper ..vele jaren inschrijven!