In memoriam Dr. Jan ten Bokkel Huinink

Gepubliceerd op 26 januari 2018

Onlangs is Jan ten Bokkel Huinink overleden. Een markant lid van de ZRZV. Hij was één van de ‘founding fathers’ van de ‘maandagmiddagherenseniorenroeiers’. Daarnaast was hij initiatiefnemer van de ‘heren senioren acht’ die nog steeds op vrijdagmorgen het water opgaat in de Hans Wartena. Een aimabele en indrukwekkende roeivriend voor velen die hem zeer zullen missen. Bij zijn uitvaart zijn namens de ZRZV door Godard ten Kate onderstaande woorden gesproken:

Beste Familie ten Bokkel Huinink, Anna en vrienden van Jan,
Mij is gevraagd om namens de Roeivereniging ZRZV iets te zeggen bij dit afscheid van Jan. Met enige schroom tracht ik aan dit eervolle verzoek te voldoen.

Jan was een man van statuur, een eminence grise, die onwillekeurig een zeker gezag uitstraalde. Laat ik dit niet te zwaar aanzetten, want hij was tegelijkertijd een man vol humor. Een veelzijdig mens, die na het defungeren als internist nog kans zag om af te studeren in geschiedenis en vervolgens een boek te schrijven over een onderwerp in de maritieme geschiedenis.

Hij had iets met water, Jan was dan ook één van de Founding Fathers van onze Maandag-Middag Heren Senioren Roei Club, die als onderafdeling van de ZRZV, in de jaren negentig van de vorige eeuw werd opgericht. Deze subclub telt momenteel zo’n 45 leden, waarvan enigen zelfs de tachtig gepasseerd zijn. Daarnaast werd op 23 februari 2007 door roeiende leden van de ‘Groote Sociëteit anno 1802’ besloten om een ‘boord-8’ te gaan bemannen. Tevens werd unaniem besloten Jan ten Bokkel Huinink tot Directeur te benoemen. 

Er werd driftig geoefend en op 17 september 2007 behaalde dit team het B1-examen. Daarna werd getracht te voldoen aan de zware eisen gesteld aan het B2-examen. Daarvoor schoten we aan de meet een taflengte te kort. Maar geen nood, daar had Directeur Jan ten Bokkel het volgende op gevonden. Hij schreef de Belgische Roeibond aan met het verzoek getuigschriften Belgisch B2 af te geven. Per kerende post ontving hij het Belgisch Brevet van Onvermogen B2 in negenvoud. De volgende vrijdag deelde Jan dit Brevet met een big smile uit. Zijn gevoel voor humor ten voeten uit.

In 2016 zag Jan zich genoodzaakt als Directeur terug te treden. Tekenend is dat in de vacature nog steeds niet is voorzien.

Wij verliezen in Jan bij zijn overlijden een markante man.

Nu Jan aan zijn laatste overtocht van het Zware Water begonnen is, wenst de ZRZV hem:
Behouden Vaart!