In Memoriam Bob Velds

Gepubliceerd op 17 september 2014

1938 — 2014

Op 9 september j.l. is Bob Velds — oud-ZRZV-lid — in Heino overleden.

Na zijn geboorte/verblijf in Belawan (Ind.) en opsluiting in een interneringskamp op Java, heeft hij na de oorlog, in Nederland aangekomen, zich bij voortduring,
actief en passief, in de kringen van de lichamelijke oefening en sport bevonden.

Hij was, na zijn opleiding in Arnhem (CALO), o.m. leraar L.O. bij diverse Zwolse onderwijsinstellingen. ’t Laatst bij de Van de Capellen-SG, waar hij na zijn pen-sionering — als schoolarchivaris —  tot ongeveer een jaar geleden, gedurende decennia de kontakten met/van de oud-leerlingen en oud-docenten heeft gelegd en onderhouden.

Tegelijkertijd heeft hij in al die perioden van zijn leven ook zowel de skisport als de roeisport gediend, ook weer actief en passief.
Wat de ZRZV betreft, waar hij zowel zelf roeiend als actieve (jonge) senior en als veteraan (scullend en boordroeiend), heeft hij aan vele generaties wedstrijd-roei(st)ers de wekelijkse outdoor- en looptrainingen gegeven op de Agnietenberg,
waar na afloop steeds de thee en koffie gereed stonden, door hem geregeld.
Deze wekelijkse trainingen werden ook door andere ZRZV-leden trouw gevolgd.

In zijn eerste actieve roeijaren was hij tevens de (eerste) botenwagen-chauffeur (met z’n helblauwe vw) van de Zwolsche naar de races.

Tenslotte memoreren we dat onze club — net als de Nederlandse Ski Vereniging — ook van zijn bestuurlijke kwaliteiten heeft mogen profiteren: hij is ook vele seizoenen wedstrijdsecretaris/commissaris geweest.

De crematie heeft j.l. zaterdagmiddag in Zwolle plaatsgevonden.