Hulp gezocht bij het schoolroeien 2020

Gepubliceerd op 28 augustus 2020

Vanaf 1 september a.s. start het schoolroeien weer. Leerlingen van 2 scholen, te weten het Celeanum en het CCC, zullen zich 5 weken lang gaan inzetten op de donderdag-, of de dinsdagmiddagen om het roeien onder de knie te krijgen.

We zoeken mensen
Dat kan alleen als we vanuit de ZRZV voldoende inzet hebben om de leerlingen te sturen en te coachen. We zoeken nog mensen voor de dinsdagen van 14:30 -16:00. Ook al kun je maar éénmalig, geef je dan toch op!

Belangrijke doelgroep
Schoolroeien is een goede manier om de jeugd enthousiast te maken voor het roeien. Een belangrijke doelgroep dus voor de ZRZV. Kom jij ons helpen? Mail dan naar de coördinator schoolroeien Amanda van Dijk-van ’t Noordende via info@bepavandijk.com.