Groot applaus voor Ruben, welkom Esther en Maartje!

Gepubliceerd op 26 maart 2011

Onder groot applaus  heeft Ruben Dijk afscheid genomen  als penningmeester van de Zwolsche Roei- en Zeilveereniging. Ruim 5 1/2 jaar heeft hij zijn taak op uitstekende wijze vervuld. Het gaat goed met de vereniging. Twee nieuwe bestuursleden Esther Geerse (links op de foto) en Maartje van Reedt Dortland zijn toegetreden tot het bestuur: Esther wordt secretaris en Maartje penningmeester. Geert de Gaaij heeft namens de lustrumcommissie de leden geïnformeerd over de activiteiten voor het lustrum. Ideeën en inzet zijn welkom bij de commissie.

Fotoalbum