Gezocht: zeilinstructeur vrijwilligers

Gepubliceerd op 13 mei 2017

Stichting De Ruime Wind zoekt zeilinstructeurs die het leuk vinden om deze zomer op vrijwillige basis een of twee weken een zeilkamp te begeleiden. 

De stichting:

Stichting De Ruime Wind is een stichting die sinds 1982 zeilvakanties voor jongeren organiseert. Het gaat om vakanties voor jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar. De stichting streeft ernaar de zeilvakanties voor ieder kind, ongeacht diens thuissituatie, toegankelijk te maken. Door te werken met vrijwilligers is de kostprijs van één week kamp maar €230 per persoon. Deelnemers uit gezinnen met een laag inkomen kunnen bovendien vaak nog een fikse korting krijgen door gemeentelijke minimaregelingen en donaties. Op deze wijze krijgen jongeren de kans relatief goedkoop een unieke zeilvakantie mee te maken.

De functie:

Als je als zeilinstructeur meegaat, ben je dagelijks verantwoordelijk voor een groepje van 4-5 deelnemers die je aan boord hebt. De ene deelnemer vindt het hartstikke leuk om van jou de fijne kneepjes van het zeilen te leren, terwijl de ander zich al kostelijk vermaakt met het zingen van liedjes en het praten over koetjes en kalfjes. Het leren zeilen stellen we niet verplicht. Het vakantieplezier staat voorop. De zeilers die voor het eerst als leiding op een kamp meedraaien, beginnen als aspirant. Hierbij vaar je met een instructeur mee, geef je grotendeels al leiding over de boot, maar ligt de eindverantwoordelijkheid nog bij de instructeur. Zeilinstructeurs hebben daarnaast ook neventaken in het kamp, zoals het begeleiden van corveediensten of avondspel-begeleider.

Profiel:

Om vrijwillig zeilinstructeur bij de Ruime Wind te worden beschik je minimaal over de volgende eigenschappen: 
• Je bent ouder dan 18 jaar en beschikt over een goede zeilvaardigheid. Dit wordt vooraf beoordeeld door een interne trainingscommissie. CWO-certificering is een pré.
• Je hebt affiniteit met en een open houding naar de doelgroep.
• Je biedt structuur, je bent consequent en duidelijk.
• Je bent bestendig tegen stress en je staat stevig in je schoenen.
• Je hebt een collegiale, sociale houding naar andere vrijwilligers.
• je bent in staat om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Voorwaarden:

Om de kostprijs van de zeilvakanties zo laag mogelijk te houden, is de volledige organisatie in handen van vrijwilligers. Alleen tegen kost en inwoning zetten zij zich een week lang in om deelnemers een zo leuk mogelijke vakantie te bezorgen. Krijgen vrijwilligers er dan niets voor terug? Zo wordt dit doorgaans niet ervaren: het plezier dat deelnemers uitstralen geeft erg veel voldoening. Je reiskosten kunnen vergoed worden.

In 2017 worden er weer twee kampen van één week georganiseerd. Hieronder staan de data.
Kamp 1: 11 t/m 14-jarigen 22 juli t/m 29 juli 2017
Kamp 2: 14 t/m 17-jarigen 29 juli t/m 05 augustus 2017

Reageren en contactgegevens:

Enthousiast geworden? Neem dan contact op via vrijwilligers@ruimewind.nl.
Voor andere vragen rondom de stichting kun je contact opnemen via contact@ruimewind.nl of kijk je op de website van de stichting.