GEZOCHT: ORGANISATIE VOOR DE WINTERCOMPETITIE

Gepubliceerd op 17 augustus 2022

Aangezien de zomer alweer een aardig eind op weg is en dus het najaar al weer aanstaande is komt de wintercompetitie langzamerhand in beeld. De oude organisatie van Janna Brouwer en Laura Oostenbroek hebben aangegeven het stokje na 1 jaar over te willen geven. Ze hebben in het afgelopen jaar de organisatie verder gestructureerd en natuurlijk het digitale klokprogramma ge√Įntroduceerd.

De wintercompetitie is het afgelopen jaar als 3 kilometerwedstrijd verroeit. In het verleden was dat 4 kilometer. Aan de hand van correctiefactoren op basis van geslacht, boottype en leeftijd wordt er een  einduitslag opgemaakt. De serie bestaat uit 5 wedstrijden in de periode november tot en met maart. De wedstrijd vindt op de eerste zondagochtend van de maand plaats. Alleen de uitvoering van november vindt in verband met de Novembervieren op de Amstel in Amsterdam op de 2ezondag plaats.

We zijn op zoek naar een aantal leden die de organisatie op zich willen nemen. Zonder de inzet van leden kan de wedstrijd namelijk niet doorgaan! Het is niet de bedoeling dat deze organisatie zelf helemaal niet mee kan doen; het is handig om met een aantal uit 1 of meerdere ploegen de wedstrijden te organiserenGEZOCHT ORGANISATIE VOOR DE WINTERCOMPETITIE. Mensen die belangstelling hebben om dit mooie, sociale evenement de komende winter te willen gaan trekken kunnen zich melden bij Bram Bollaert (e-mail wedstrijden@zrzv.nl ). Je kan hem natuurlijk ook op de vereniging aanspreken.