Gezocht: Enthousiaste leden voor de lustrumcommissie!

Gepubliceerd op 11 juli 2022
Opgericht in 1887 als zeilvereniging, bestaat haar opvolger de ZRZV in 2022 135 jaar. Daarmee behoren we tot de oudste maar nog springlevende watersportverenigingen in Nederland. Dat kúnnen we vieren in het weekend van 30 september tot 2 oktober. Blokkeer dat weekend voor de zekerheid in je agenda. Wat we precies gaan doen, staat echter nog niet vast. In ieder geval vindt vrijdagavond het jaarlijkse Dies diner plaats met de ereleden, leden van verdienste en het bestuur. Zaterdag zouden we bijvoorbeeld korte baan wedstrjden op de Kolk kunnen organiseren, gevolgd door een receptie voor alle leden. Zondag zouden we met een tocht door Zwolle de bevolking van Zwolle bij ons lustrum kunnen betrekken. Maar ook andere ideeën zijn natuurlijk van harte welkom!

Maar…………zonder inzet van leden die de organisatie van de lustrumfestiviteiten op zich willen nemen, zal het jammer genoeg bij het Dies diner in kleine kring blijven.

Omdat eerdere oproepen zonder resultaat bleven, is dit een laatste poging vanuit het bestuur aan leden om een bijdrage te leveren aan de organisatie van het lustrum.

Meld je aan via secretaris@zrzv.nl zodat we spoedig met de voorbereidingen kunnen beginnen. Als bestuur hopen we op positieve reacies!

Alvast bedankt, namens het bestuur,

Roelf Venhuizen