Geen barbecue maar borrel

Gepubliceerd op 28 juni 2012

Misschien miste je de aankondiging van de traditionele vrijwilligersbarbecue al. Dat klopt dan, want dit jaar doen we het anders. Er zijn in verband met het lustrum zoveel bijzondere activiteiten, dat het bestuur besloten heeft dit bijzondere jaar met een vrijwilligersfestiviteit te besluiten. Je hoort er te zijner tijd meer van!