Gebruik ergometers in de winter

Gepubliceerd op 7 oktober 2012

altDe ZRZV is in de gelukkige omstandigheid dat er een groot aantal ploegen is, die samen (wedstrijd) roeien. De meeste van deze ploegen willen in de winter als ploeg gebruik maken van de ergo–meters. De verwachting is dat daarmee de druk op de ergo-meters op bepaalde avonden / tijden zo groot zal zijn, dat de gebruikelijke wijze van inschrijven niet goed gaat werken.

In de bestuursvergadering van vorige week is dit aan de orde geweest. Het voorstel is om – net als b.v. een voetbal club met meerdere teams en beperkt aantal trainingsvelden – een rooster te maken voor het gebruik van de ergo–meters. 

Uitgangspunten voor het rooster zijn:

  • Het rooster loopt van maandag t/m/ donderdag en gaat in vanaf 15 oktober
  • Het rooster gaat “boven”het individueel inschrijven via my fleet (dus als ploeg is ingeroosterd en personen schrijven zich individueel in, dan gaat de ploeg voor: een en ander nog te publiceren op web site).
  • Elke avond bestaat uit 4 blokken van een uur (18.00- 19.00 ; 19.00 – 20.00 ; 20.00-21.00 en 21.00-22.00)
  • Een team kan per avond max 1 uur gebruik maken van de ergo meters
  • Het rooster zal gepubliceerd worden op de website , aan de borden en in de ergo-meter ruimte

Er is een aantal ploegen bij mij bekend en deze zijn inmiddels benaderd om hun voorkeur aan te geven .  Om uit te sluiten dat we ploegen missen, wil ik  vragen of de leiders van ploegen die geen mail hebben ontvangen,  naar mij te reageren  (voorzitter@zrzv.nl)  en aan te geven welke ploeg ze vertegenwoordigen en de voorkeur voor avond en tijdstip aan te geven. Ik zou het erg op prijs stellen wanneer ik uiterlijk 10 oktober uitsluitsel kan krijgen.

Vervolgens zal er een rooster worden gemaakt. Daarbij kan het zijn dat niet alle voorkeuren gehonoreerd kunnen worden (avond of tijd). Ik vraag op voorhand daarvoor begrip. Waar nodig zal er uiteraard overlegd worden.

Ik hoop dat we op deze wijze in staat zijn de “schaarse middelen’ eerlijk te verdelen.

Met vriendelijke groet,

Marc Ligthart