Examenplanning en aanmelding

Gepubliceerd op 18 april 2009

 

Aanmelding

Elke cursus wordt afgesloten met een examen. Dit bestaat uit een praktijktoets, waarbij ook theorievragen kunnen worden gesteld, gelet wordt op zorgvuldig gebruik van het materiaal en op veiligheidsaspecten. De examencommissie neemt de roei- en stuurexamens af en heeft hiervoor gedurende het seizoen een aantal vaste tijdstippen gepland. In overleg met uw instructeur of coach schrijft u zich in voor een examen via examen@zrzv.nl. 

Examenplanning

Ook dit jaar staat de examencommissie weer voor u klaar om examens af te nemen. Momenten waarop in 2017 afgeroeid kan worden staan hieronder vermeld.

Datum Dag Tijd Niveaus
11-3-2017 zaterdag 13:00 uur Alle niveaus
29-4-2017 zaterdag 12:30 uur P1
13-5-2017 zaterdag 11:30 uur Junioren
16-6-2017 vrijdag 19:00 uur S1, S2, B2
23-6-2017 vrijdag 19:00 uur S3, B3
24-6-2017 zaterdag 13:00 uur P2, St2
30-6-2017 vrijdag 19:00 uur S1, S2, B1, B2
7-7-2017 vrijdag 19:00 uur Alle niveaus
8-7-2017 zaterdag 12:30 uur P1
15-9-2017 vrijdag 19:00 uur S1, S2, B1, B2
30-9-2017 zaterdag 13:00 uur S1
6-10-2017 vrijdag 18:00 uur S1, S2, B1, B2
14-10-2017 zaterdag 13:00 uur P2, St2
4-11-2017 zaterdag 13:00 uur Alle niveaus
11-11-2017 zaterdag 11:30 uur Junioren

 Voor het afleggen van een roeiexamen gelden de volgende afspraken:

  • Opgave voor het examen graag per e-mail naar examen@zrzv.nl.
  • Opgeven uiterlijk de woensdag voorafgaand aan het examenmoment vóór 12.00 uur.
  • Als er veel aanmeldingen zijn voor één specifiek examenmoment kan de examencommissie schuiven in de aanvangstijd van het examen en dan twee groepen maken.
  • Examens worden vanaf de vlotten afgenomen (met uitzondering van S3 en B3).

Ervaren roeiers (van een andere vereniging) kunnen voorroeien, om nader te laten bepalen welke bevoegdheid kan worden toegekend.Hiervoor kan een aparte afspraak worden gemaakt.

Exameneisen

De exameneisen staan onder het kopje “Opleiding” -“Exameneisen”. Bedenk dat de examens niet worden georganiseerd om het ‘maar te proberen’. Kom alleen examen doen als je er klaar voor bent!

Theorie wordt in principe afgenomen bij een eerste P1- of S1-examen. Echter, bij alle examens dient de theorie beheerst te worden en kunnen vragen gesteld worden, o.a. met het oog op veiligheid en bootgebruik.

Voor skiff-examens kan je je alleen individueel aanmelden. Voor ploeg-examens (P en B) kan je alleen per ploeg aanmelden.

Geef bij je aanmelding de volgende gegevens door:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Welk examen je wilt doen
  • Examendatum waarvoor je je aanmeldt
     

Protocol van een roeiexamen

Start

Alle deelnemers melden zich op het vlot bij de commissie met vermelding van de boot waar zij in gaan varen.

Uitleg examen

 

Bij de start van de examens horen de deelnemers:

wanneer zij het water op mogen

hoe lang zij kunnen inroeien

welke oefeningen en vaardigheden worden verwacht

waar de examencommissie zal staan

tot waar de deelnemers mogen varen en/of hoe groot het rondje mag zijn

Examen

P1: Theorie van de ene groep wordt afgenomen terwijl de anderen bezig zijn met roeien en aanleggen.

 

S1 en S2:

Opdrachten worden vanaf het vlot gegeven. Deelnemers varen in een rondje achter elkaar aan en krijgen allemaal dezelfde opdrachten.

 

S3 en B3:

Examen wordt meestal vanuit het bootje afgenomen op het Zwarte Water. Er wordt minimaal één oefening en een stuk hard (tempo en kracht) gevraagd.

 

Bij veel deelnemers en meerdere examinatoren kan het zijn dat de groep wordt verdeeld.

Uitslag

Bij P1 wordt de uitslag per groep gegeven en het roeien nabesproken.

 

Bij S1 en S2 wordt de uitslag meestal aan het vlot gegeven, maar bij grote drukte zodra er een tijdsblok klaar is.

 

S3 en B3 krijgen hun uitslag na het binnenbrengen van de boot, als iedereen klaar is en er rustig nagepraat kan worden.