Examencommissie

Gepubliceerd op 8 april 2013

De examencommissie is verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en het afnemen van de roei- en stuurexamens. Daarnaast stelt zij de exameneisen c.q. benodigde vaardigheden vast en kent de bevoegdheden toe. Dit heeft tot doel de veiligheid van de leden en een  goed gebruik en het behoud van het materiaal te waarborgen.

 examen@zrzv.nl