Erelid Pieter Otto overleden

Gepubliceerd op 27 juli 2018

Met leedwezen heeft het bestuur kennisgenomen van het overlijden op 14 juli 2018 van ons erelid Pieter Otto (1935). Alleen de oudere leden zullen hem herinneren, omdat hij al vele jaren niet meer actief aan het verenigingsleven deelnam. Wij zijn hem dankbaar voor wat hij voor de ZRZV heeft betekend en leven mee met zijn nabestaanden.

Dineke Bollaert schreef het volgende In Memoriam:

In Memoriam

Ruim 55 jaar geleden werd Pieter Otto lid van de ZRZV, toen nog gelegen aan de Katerdijk. Hij behoorde tot de groep leraren van de HTS, die door Hans Wartena, destijds voorzitter, overgehaald waren om lid te worden onder het motto: of je nu gaat roeien of zeilen dat maakt niet uit, maar leden met enig technisch inzicht kan de vereniging goed gebruiken.

Zijn belangstelling ging vooral uit naar de zeilafdeling en hoewel de vereniging toen alleen booteigenaarleden had en slechts een oude zeilboot bezat, wilde hij de nodige energie inzetten om er iets van te maken. Bovendien was Pieter een echt verenigingsmens en trouw bezoeker van de destijds zeer drukbezochte vrijdagavondsociëteit. 

Hij werd al snel benaderd voor een bestuursfunctie en dat werd in eerste instantie het Secretariaat. Naar zijn zeer cynische, maar ook humorvolle notulen van de ledenvergaderingen werd ieder keer uitgekeken en hij kreeg altijd de lachers op zijn hand. Na zijn periode als secretaris werd hij vice-voorzitter. 

Heel veel energie heeft hij gestoken in de verplaatsing van de zeilafdeling naar Hasselt, want alleen de roeiafdeling mocht naar de Holterbroekerdijk. De zeilboten mochten niet mee naar de Westerveldse kolk maar werden verwezen naar de ‘Nadorst’ te Hasselt. Dat was destijds nog een weiland en moest nog helemaal worden uitgegraven en aangelegd. Deze jachthaven werd een zelfstandige dochteronderneming van de ZRZV en daar heeft hij heel veel tijd en energie in gestoken. 

In 1978 werd Pieter Otto voor al zijn werkzaamheden voor de ZRZV tot erelid benoemd.