Ereleden

Gepubliceerd op 8 april 2013

Ereleden

Dineke Bollaert – Smit
Warner Bruins Slot
Willem Jan van der Linde
Huib Sweep
Jan Upmeyer

Leden van Verdienste

Kirsten Lanz
Ellen Meliesie
Adri Middag
Jori Mulder-Uittenboogaard
Nico Rienks
Henk-Jan Zwolle
Ralph Rienks