Dijkversterking versus Zwarte Waterkering

Gepubliceerd op 4 september 2017

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in haar vergadering van 29 augustus jl. gekozen voor het voorkeursalternatief Dijkversterking. 

Het Algemeen Bestuur neemt in haar vergadering van 26 september a.s. een definitief besluit. Deze vergadering is openbaar; belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden. De relevante stukken zijn vanaf 10 dagen voor deze vergadering in te zien op de website van het Waterschap.

Wij als ZRZV mogen blij zijn met dit besluit. Voor ons is het de beste oplossing. In het vervolg van dit traject blijven wij in gesprek met het Waterschap over aspecten als de beperkingen die wij zullen ondervinden tijdens de uitvoering, de parkeermogelijkheden in de eindfase enzovoort.

Het bestuur