Deze roeiers varen niet meer in de mist!

Gepubliceerd op 3 april 2010

Image Mobiel verkeersleiders van het waterdistrict Twentekanalen-  IJsseldelta van Rijkswaterstaat hebben voorlichting gegeven aan de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging op het Zwarte water  in het kader van “Samen veilig varen”.
Na de uiteenzetting van de “10 gouden tips voor roeiers” konden roeiers meevaren met mobiel verkeersleiders op de patrouillevaartuigen. Toen werd voor de roeiers duidelijk dat tijdens  mist de beroepsschippers op hun radarbeeld vrijwel niets zien van  zo’n roeiboot. Daarom hebben de roeiverenigingen in Gelderland en Overijssel en Rijkswaterstaat een convenant afgesloten waarbij is afgesproken dat men bij een zicht van minder dan 500 m niet mag roeien.
Tevens hadden mobiel verkeersleiders boeien uitgelegd op verschillende afstanden. Het was aan de roeiers om te schatten welke boei op 350 m lag, want dat is nl. de afstand die een schip maximaal als dode hoek mag hebben. Ook bij deze voorlichting werd duidelijk  dat bijna alle roeiers 350 m te kort inschatten.
Er was veel belangstelling voor de voorlichting, maar dat kan ook niet anders met een vereniging die een voorzitter aan het roer heeft die een grote rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van het  project en die veiligheid hoog in het vaandel heeft.
(tekst en foto's: Sander Wels – Rijkswaterstaat)
Foto's – Sander Wels