De ZRZV bestaat 125 jaar!

Gepubliceerd op 2 februari 2011

In 2012 bestaat de ZRZV 125 jaar en viert de vereeniging voor de 25ste keer het lustrum. Een lustrum is een uitgebreide viering van een verjaardag. Het vieren ervan verhoogt de saamhorigheid binnen een vereniging. Daarom heeft het lustrum het thema “verbinding” meegekregen. De bedoeling is dat alle lustrumactiviteiten de verbinding gaan versterken. Niet alleen binnen de vereniging maar ook met andere organisaties.

Geert de Gaaij, Wim Nijhuis en Cassandra Steenkist zijn inmiddels druk bezig de lustrumcommissie op te starten. Het is de bedoeling dat dit petit comité in de loop van de tijd wordt uitgebreid met mensen die ideeën hebben voor lustrumactiviteiten.
Zo zijn er al ideeën geopperd voor het organiseren van de Paul Veenemans Prijs, het aanvragen van het predikaat Koninklijke, het maken van een lustrumboek en het organiseren van een vlootschouw.
Natuurlijk kan een lustrum niet zonder heel veel mensen met ideeën, initiatieven, plannen en suggesties. Alle initiatieven zijn daarom welkom op een speciaal daarvoor geopend e-mailadres.
We willen het lustrumprogramma op 4 februari, tijdens het startfeest, presenteren en dan ook een activiteitenkalender gaan maken.

Iedereen die ideeën heeft en / of zich actief wil inzetten voor één of meerdere activiteiten, wordt uitgenodigd zich aan te melden op lustrum@zrzv.nl. Het mooiste is natuurlijk als je meteen aangeeft hoe je idee uitgevoerd kan worden. Laat je creativiteit stromen en denk mee!

Uiteraard moet er ook een mooi lustrumlogo komen. Ook als je hier ideeën voor hebt zien we die graag tegemoet.

Namens de Lustrumcommissie,