Coronavirus

Gepubliceerd op 10 maart 2020

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Het bestuur van de ZRZV houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt daarbij de richtlijnen van het RIVM, de GGD, NOC*SNF en de KNRB. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.

De actuele situatie voor de ZRZV is dat er op dit moment geen specifieke maatregelen nodig zijn anders dan de algemene richtlijnen zoals de RIVM die communiceert. Dit betekent dat er gewoon geroeid kan worden, dat de voorbereidingen op het zeilseizoen kunnen doorgaan en dat de douches en kleedkamers open zijn voor gebruik. Wel is het verstandig om de algemene richtlijnen om verspreiding te voorkomen ook op de ZRZV in acht te nemen. Denk hierbij aan handen wassen en in je elleboog hoesten. Daarnaast is het verstandig om niet naar de vereniging te komen als je je ziek voelt, last hebt van je luchtwegen en koorts hebt.

Op het moment dat de omstandigheden veranderen en de lokale, regionale of landelijke overheid het van belang vindt om meer maatregelen te treffen, dan zal het bestuur die zeker opvolgen en dit op de site en per mail aan de leden bekend maken.

Voor roeiers die de aankomende tijd meedoen aan wedstrijden zoals de Head en de Heineken is het raadzaam om de actuele ontwikkelingen te volgen op de betreffende websites. Op dit moment gaan beide roei-evenementen gewoon door.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan via de mail: bestuur@zrzv.nl of op de vereniging zelf.