Commissies

Gepubliceerd op 5 oktober 2012

De vereniging kan niet bestaan zonder de vrijwillige inzet van leden.

Er is een groot aantal taken en klussen binnen een zo grote en levendige vereniging als de Zwolsche. Voor het organiseren en/of uitvoeren zijn er commissies, die als dat nodig is, bijv. voor een schoonmaakactie, de hulp van andere vrijwilligers inroepen.

Voor incidentele activiteiten, zoals een lustrum, worden er tijdelijke commissies ingesteld.

De ZRZV kent de volgende commissies:

 • Roeicommissie
 • Zeilcommissie
 • Commissie aangepast roeien en zeilen
 • Examencommissie
 • Commissie roeitechniek
 • Toercommissie
 • Cliniccommissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Botenwagencommissie
 • Barcommissie
 • Websitecommissie
 • Materiaalcommissie