Coachcursussen

Gepubliceerd op 25 mei 2013

We verwachten van alle leden dat zij vrijwilligerswerk doen. Eén van de mogelijkheden daartoe is het geven van instructie. De ZRZV heeft deskundige, maar niet-betaalde coaches en instructeurs. Alle coaches en instructeurs zijn vrijwilligers. Alleen als er voldoende en kundige instructeurs en coaches zijn kunnen we een goed opleidingssysteem voor alle leden garanderen. 

BIC en VIC

Leden die affiniteit aan de dag leggen met het coachen of instructie geven en gemotiveerd zijn zich hierin verder te bekwamen, kunnen zich inschrijven voor een Basis Instructeurs Cursus (BIC). Deze wordt regelmatig, doch minimaal eens per jaar, georganiseerd.
Een vervolg op de BIC is de Vervolg Instructeurs Cursus (VIC) van de Zwolsche of een instructie- of coachcursus van de KNRB. (Plaatsing geschiedt in overleg.)