Coach-ontwikkeling bij de Zwolsche: iets voor jou?

Gepubliceerd op 16 mei 2019

Veel roeiers hebben behoefte aan iemand die van tijd tot tijd eens meekijkt naar hun roeien. Zijn er fouten in je techniek geslopen? Hoe kan je de boot harder laten gaan? Dat zijn veel gestelde vragen. De Zwolsche heeft momenteel echter niet zoveel instructeurs en coaches. Daar willen we verandering in brengen. O&I zet in op coach-ontwikkeling.
In dit artikel lees je wat de bedoeling is en hoe het werkt.

Zeer binnenkort start O&I met een project waarin mensen die (beter) willen leren coachen extra begeleiding krijgen, zodat zij zich snel kunnen ontwikkelen. Een goede coach kan zowel aanwijzingen geven om beter te gaan roeien (instructie op roeitechniek) als om hárder te gaan roeien (coaching). Doel van dit project is dan ook om het instructie- en coachkader uit te bouwen. Daarbij maken we optimaal gebruik van de aanwezigheid van Lars Hoeksel, onze externe coach.

We zoeken coaches en ploegen

Een roeier die als coach-in-ontwikkeling mee wil doen in dit project heeft minimaal S2, P2 of B2 gehaald. Op zaterdagochtenden kan je je inschrijven om naast/met Gert Rietjens te coachen, op andere momenten in de week kan je je inschrijven om met Lars mee te varen in de coachboot. Beide zijn dat situaties waarin je veel leert over observeren, analyseren van een roeier of ploeg in de praktijk en je leert effectieve interventies te doen. Je gaat in dit project kortstondige coachrelaties aan, in principe van een aantal weken.
Het is goed denkbaar (nog niet besloten) dat een aantal coaches-in-ontwikkeling dit najaar geplaatst kan worden in een opleiding tot Roeicoach-A (van Stichting Roeicoach).

Behalve coaches-in-ontwikkeling vragen we ook aan roeiers en ploegen die zich willen laten coachen om zich aan te melden. De coachrelatie met jou wordt aangegaan voor een aantal trainingen in korte tijd of een aantal weken met coaching in een lage frequentie, waarna je op eigen kracht het geleerde uit kan bouwen. Bij een groot deel van de trainingen zal Gert of Lars betrokken zijn.

Wil je meedoen?

Je meldt je aan als coach-in-ontwikkeling of als roeier/ploeg die gecoacht wil worden.
Van de coaches die instappen verwachten we vanzelfsprekend wel een bijdrage aan het coachen binnen de vereniging. Hoe dat eruit ziet, bepalen we samen, later, in de loop van dit project.

Meld je je aan als coach-in-ontwikkeling? Schrijf dan bij je aanmelding een korte motivatie waarom dit project je aanspreekt en wat je met name wilt leren.
Meld je je aan als roeier of ploeg? Geef dan aan op welk niveau je roeit, in welk boottype en waar je coaching op zou willen krijgen.

Aanmelden van zowel coach-in-ontwikkeling als roeiers/ploegen die coaching willen doe je bij oi@zrzv.nl Ook met vragen over dit project kan je daar terecht.