Clubavond

Gepubliceerd op 17 december 2005
Donderdagavond: clubavond voor iedereen!
Om de donkere donderdagavonden in de winter door te komen is er elke donderdagavond voor alle leden CLUBAVOND! De avonden worden steeds gezelliger en drukker bezocht dus mis het niet!

Als aftrap begint de avond om 20.00 uur voor de liefhebbers met een leuk, interessant of leerzaam praatje over uiteenlopende onderwerpen. Hierna zal de bar opgezocht worden om even gezellig na te praten en de leden aan de bar te vertellen wat ze allemaal gemist hebben.
De afgelopen maanden zijn er avonden geweest over ergometertechniek, toerroeien, roeien als topsport, materiaal(onderhoud), aanleggen met behulp van een simulator en binnenvaartpolitiereglement.

Meer weten of tips?

Goede ideeën voor leuke en/of nuttige thema’s zijn van harte welkom! Hoe meer, hoe beter. Neem contact op met de ‘roeicommissie i.o.’:
Annelies Blankena, Ugo Hoekstra, .Marcel Rooij, Gerrit Ruhaak en Jan Upmeyer

Het programma
Houd de updates hiervan goed in de gaten!

16/03/2006 "Biertje met Boreas"
In de middag hebben de wedstrijden om de Verenigingsbokaal van Boreas plaats. Een goed moment om daar een clubavond in het kader van de integratie e.d. met onze
studenten aan vast te knopen, lijkt ons. Zij maken (hopelijk) graag van de gelegenheid gebruik om in het kort iets
te vertellen over wat ze doen en wat ze van plan zijn.
Boreas en De Zwolsche (dat ben jij dus!)
(23-03-2006) NIET (tenzij iemand een leuk verhaal kwijt wil of bijzonder verzoek heeft!)
30/03/2006 Roeiersavond (aanvang 18.30 uur)
De avond is bedoeld als leuke gelegenheid om plannen te maken voor het gezamenlijk roeien in een ploeg of skiff. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen!

Tijdens deze avond is er onder andere:
–    De roeiersmarkt
–    Warme maaltijd
geserveerd door de barcommissie
–    Presentatie tourroeien door Jolanda Regout
–    Presentatie inlooproeien door Ugo Hoekstra
–    Speed dating
–    Borrel

Opgeven kan via de inschrijflijst op de roeivereeniging of via Jolanda Regout (zie mededeling elders op de website)

Roei- en barcommissie
     
Suggesties voor 2006    
28/06/1905 Wedstrijden roeien en wedstrijdroeien
(Bij Zwolsche: Zwarte Water Regatta, wintercompetitie, Mastenbroekermarathon, onderlinge wedstrijden
Marathons
Racen (2 km).
Helpen bij wedstrijden).
Jan Upmeyer
2006 Mastenbroekermarathon (of te ver weg???) Henk de Bie?
2006 Introductie in het coachen -> of gewoon Coach Z-cursus Jan Upmeyer
2006 Ergometerwedstrijd Gert Dijk?
2006 Veiligheid -> ander aspect dan onderkoeling. Warner Bruins Slot?
2006 Ideeën: elementen uit BIC-cursus?! Jan Upmeyer
2006 Omslaan in AA-bad Alleen aankondigen
2006 Materiaal, m.n. boot-behandeling Materiaalcommissaris
2006 Toertochten Bert Hacquebord
2006 Andere toertochten Ed Spiegel, Jan Kolthof