Bouwcommissie

Gepubliceerd op 11 augustus 2005
BEHEER VAN ONZE NIEUWE ACCOMMODATIE

Sinds een maand of 8 hebben we ons nieuwe gebouw in gebruik. Over het algemeen voldoet het uitstekend en wordt er door de leden goed en zorgzaam gebruik van gemaakt.

Maar zoals altijd bij dergelijke projecten zijn er kinderziekten en kunnen er dingen nog beter. In het gebruik en door de gebruikers komen dingen aan het licht en ontstaan er ideeën voor verbeteringen.

Op dit moment wordt met Groothuis, de aannemer, overlegd over een aantal zaken die nog tot de afronding van de bouw behoren, zoals b.v. de afzuiging in de kleedkamers, afschot van de doucheruimten, etc.

Ook is er een “klussenlijst”. Daarop staan aanvullingen en verbeteringen die we zelf willen uitvoeren, zoals b.v. extra riemenrekken, verbetering van de akoestiek in de zaal, e.d.

Bijna ongemerkt zijn we dus van de bouwfase in de beheersfase terecht gekomen.

De bouwcommissie heeft zich gelukkig bereid verklaard om naadloos over te gaan in de Commissie van Beheer! Zij zullen de laatste dingen met Groothuis afwerken en de klussen, de noodzakelijke verbeteringen en het onderhoud coördineren.

De taak die de Commissie van Beheer op zich heeft genomen is het “technisch beheer”van het gebouw. Dat houdt o.a. in het technisch onderhoud van gebouw en installaties, maar ook het toezicht op het juist gebruik door de leden, het coördineren/aanbrengen van verbeteringen, tijdig signaleren van eventueel noodzakelijke reparaties, aanschaf van meubilair, bewaking van kleurstellingen, etc

Het “huishoudelijk beheer” (zaal, bar, keuken, regeling van verwarming, schoonmaak, etc) is bij de Barcommissie in goede handen.

Bovendien heeft zich een zeer ervaren tuincommissie gevormd die inrichting en onderhoud van onze groenvoorzieningen zal sturen en uitvoeren

Zijn er dus dingen op huishoudelijk gebied, op het gebied van “groen” of op onderhouds- en technisch gebruiksgebied die je opvallen of heb je ideeën voor verdere verbeteringen spreek de commissieleden aan. Zij zullen e.e.a. beoordelen en met Theo Brouwer, als commissaris Gebouwen en Terreinen de uitvoering afstemmen.

De Barcommissie bestaat uit:
Bea ten Brinke (voorzitter),
Jan-Feije Slauerhoff,
Monique Middag,
Olga Span,
Rob Kluvers
Willem Jan van der Linde,
Bram Bollaert
Bert Hacquebord

De Tuincommissie bestaat uit:
Lydia Laseur en Judy Coppens.
Verdere versterking van de tuincommissie is van harte welkom

De Commissie van Beheer bestaat uit:
Mariska Mulder enPieter Kamstra (duo-voorzitters),
Bas van Vliet,
Chris Wagenaar,
Reinold Weiland
Willem Jan van der Linde