Botenwagen

Gepubliceerd op 11 augustus 2005

Voor vervoer naar wedstrijden heeft de ZRZV een botenwagen. Vervoer en kosten worden in de regel door de roeiers geregeld. Nadere informatie in de reglement boottransport.

Reglement Boottransport

  • Het transport van boten en roeiers wordt onderling geregeld.
  • (Gratis) gebruik van een botenwagen van de vereniging moet tijdig aangevraagd worden bij de botenwagencommissie (botenwagen@zrzv.nl).
  • Als de boot met een grote botentransporteur vervoerd wordt, schiet de penningmeester de kosten voor en slaat die achteraf over de roeiers om. Dit geldt ook voor transportkosten van externe botenvervoerders of voor kosten voor het huren van een auto om de botenwagen te trekken.
  • Als leden de botenwagen trekken mogen ze de vervoerskosten (0,22 € per km) bij de penningmeester declareren. Deze slaat het bedrag over de roeiers om. Uiteraard mogen de roeiers de verrekening ook onderling, zonder tussenkomst van de penningmeester, regelen.
  • Voor jeugdwedstrijdroeiers en voor junioren bij deelname aan nationale wedstrijden vergoedt de vereniging de kosten. Omdat junioren (= tot 18 jaar) niet kunnen rijden, wordt de ouders gevraagd de ritten van en naar de baan onder elkaar te verdelen, zodat hun kinderen aan de wedstrijden kunnen deelnemen. Alleen als er geen andere mogelijkheid is, zal daarvoor een botentransporteur worden ingezet. De kosten worden gedragen over de roeiers (i.c. de ouders).