Botenwagen

Gepubliceerd op 11 augustus 2005
De Zwolsche heeft een eigen botenwagen, geschikt voor het vervoer van maximaal 6 vieren.
De botenwagen is te reserveren bij Bram Bollaert. Het gebruik is kosteloos voor leden van de Vereeniging. Anderen betalen 25 euro per dag of gedeelte daarvan.

Gebruik van de botenwagen / eigen risico bij overtreding
In de loop van het jaar 2005 is steeds meer onduidelijkheid ontstaan over botenvervoer.
Om die reden hierbij enige verduidelijking over regels rond vervoer van boten en het gebruik van de botenwagen.

De ZRZV heeft een eigen botenwagen, speciaal ingericht voor het vervoer van boten.
Deze botenwagen kan gereserveerd worden bij de botenwagencommissie en wordt aan u overgedragen.

Het gewicht van deze botenwagen is < 750 kg. Daarmee is de botenwagen niet kentekenplichtig en wordt deze ook niet gekeurd door de Rijksdienst voor het wegverkeer.
De beoordeling van dergelijke aanhangers wordt daarmee overgelaten aan de politie.
Daarmee worden vervolgens eisen gesteld aan de botenwagen.
zie daarvoor de volgende link: http://www.infopolitie.nl/wet/vr/31_h5_kleine_aanhangwagens.php Onze eenassige botenwagen is overigens 11 meter lang – waarvan 7 meter tussen koppeling en as en vier meter achter de as.

Vervolgens worden echter ook eisen gesteld aan de lading die wordt vervoerd.
De regels daarvoor zijn als volgt:
de (ondeelbare) lading mag niet uitsteken voor de koppeling van de aanhanger met de auto de ondeelbare lading mag niet meer dan 5 meter uitsteken achter de achter(ste) as als de lading meer dan 1 meter achter het voeruig uitsteekt, moet de lading gemarkeerd worden met een rood / wil markeringsbord. Toegepast op onze botenwagem betekent dit dan, dat geen ladingen vervoerd kunnen worden langer dan 12 meter. Immers 7 meter tussen koppeling en as + 5 meter achter de achteras. Dit is tevens 1 meter achter de achterzijde van de botenwagen, waardoor geen markeringsbord is vereist. Binnen de lengte van 12 meter, blijven alle twee-en en de C-vieren. Alle gladde vieren zijn dus te lang om te vervoeren op onze botenwagen!!

Wie het nog eens precies wil nalezen, zie: http://www.infopolitie.nl/wet/vr/36_h5_gebruikerseisen.php#4a

Alleen degenen met een formele ontheffing voor het vervoeren van langere ladingen (zoals beroepstransporteurs) zouden langere boten mee kunnen nemen op onze botenwagen. Anderen lopen het risico van een bekeuring.

Om die reden worden de vieren (en achten) vanaf 0101-2005 dan ook vervoerd met de grote botentransporteurs. Gaat u toch weg met onze botenwagen met daarop een te lange boot – u bent nu gewaarschuwd voor het risico dat u loopt. Ook bij ondeugdelijke verlichting of andere gebreken, is de Vereeniging daarvoor niet verantwoordelijk. Als u gaat rijden, bent u de weggebruiker en krijgt u de bekeuring.

Wedstrijdcommissaris ZRZV