Bewaarnummer Frisse Wind

Gepubliceerd op 28 december 2008

Zit je in het bestuur of in een een commissie, organiseer je regelmatig iets of wil je informatie kwijt die voor de leden van belang is? Zorg er dan voor dat dit in het jaarlijkse bewaarnummer van de Frisse Wind komt! Stuur je kopij uiterlijk 8 januari naar de redactie van de Frisse Wind: frissewind@yahoo.com