Beter roeien

Gepubliceerd op 27 augustus 2019

In oktober willen we starten met begeleiding van roeiers die beter en harder willen roeien. Het gaat hierbij om roeiers/ploegen die minimaal S2 (of vergelijkbaar) hebben en graag vooruit willen. Met vooruit willen bedoelen we minimaal aspiraties hebben om S3/B3 te halen, twee of meer keer per week te trainen en de wens om deel te nemen aan wedstrijden. Coaches gaan deze roeiers begeleiden.

Naast roeitechnische begeleiding vindt er ook een intakegesprek plaats waarin de doelstellingen voor het komende seizoen besproken worden. Wat wil je bereiken (met jouw ploeg)? Hoeveel trainingstijd wil je besteden? Aan welke wedstrijden wil jij of jouw ploeg deelnemen? Voor de veteranen/volwassenen wordt dit gecoördineerd door Hidde Halbertsma.

Je kunt je inschrijven door een e-mail te sturen aan: beterroeien@zrzv.nl. We ontvangen je inschrijving graag vóór 15 september a.s.

Indoor-conditietraining en krachttraining

Ook willen we kijken of we komende winter (vanaf november) indoor-conditietraining en wellicht ook krachttraining kunnen organiseren. Diegenen die daar interesse in hebben kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar beterroeien@zrzv.nl.
Let op: aan deze indoor- en krachttrainingen zijn wel enige kosten verbonden.

We hopen dat zich zo’n 30 à 40 leden aanmelden voor ‘Beter roeien’. Dat betekent ook dat we extra coaches nodig hebben. Vind jij dit leuk om dit te doen, geef je dan op bij wedstrijdcommissaris@zrzv.nl of roeien@zrzv.nl. De coaches worden mede begeleid door de coördinatoren en Lars Hoeksel. Ook start er dit najaar een coachcursus. Leden die zich opgeven voor coaching krijgen voorrang bij de cursus.

We willen graag dat de vlag van onze mooie vereniging weer vaker fier wappert. Doe mee, dan maken we er gezamenlijk iets moois van.

Let op: Beter roeien is ook bedoeld voor roeiers die nu al in een ploeg zitten en (soms) begeleiding hebben. Ook zij kunnen zich aanmelden.

Marina Nagelmaeker en Jan Bezemer