Bestuurswisselingen op komst: wie gaat de uitdaging aan?

Gepubliceerd op 1 september 2022

Beste roeiers en zeilers,

in de ZRZV statuten is bepaald dat de vereniging een algemeen bestuur kent van ten minste 3 (voorzitter, secretaris en penningmeester, zij vormen het dagelijks bestuur) en ten hoogste 9 leden. Bestuursleden (minimum leeftijd 18 jaar) worden voorgedragen door het bestuur of door 10 stemgerechtigde leden. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering, treden na 3 jaar af volgens een rooster of worden herkozen maar kunnen maximaal 6 jaar zitting hebben in het bestuur.

Op de ALV die gepland staat voor 25 november 2022 zal Aad van der Zouwen zijn bestuursfuncties als eerste na 6 jaar neerleggen. Aad combineert momenteel de rol van secretaris, met assistentie van Sonja Bouma, en commissaris gebouw. Zoals besproken in de ALV in maart van dit jaar willen we de commissaris gebouw vervangen door een commissaris sociëteit en evenementen (CSE) en het onderhoud van het gebouw onderbrengen bij de commissaris materiaal. Binnenkort zijn er dus 2 vacatures: secretaris en CSE.

Kijken we vooruit naar 2023 dan zal in maart Jan Bezemer na 6 jaar aftreden als commissaris materiaal en heeft onze penningmeester Wilm Boerhout aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herverkiezing. In november 2023 zal Nienke Hielkema na 6 jaar haar functie van commissaris jeugd & junioren neerleggen en heb ik als voorzitter ook mijn termijn van 6 jaar voltooid.

Het bestuur komt graag in contact met leden die zich ook bestuurlijk voor de ZRZV willen inzetten. Het is dankbaar, leerzaam en meestal ook leuk werk. Geïnteresseerden kunnen hun licht opsteken bij de functionaris van hun keuze maar ook met mij contact opnemen via voorzitter@zrzv.nl of 06-81233362.

Namens het bestuur,

Roelf Venhuizen

Voorzitter ZRZV