Bestuurswisseling

Gepubliceerd op 10 april 2013

altVoorzitter Marc Ligthart en wedstrijdcommissaris Nico Rienks hebben hun functie neergelegd. De reden is dat hun drukke werkzaamheden niet langer met het bestuurslidmaatschap te combineren zijn. Penningmeester Maartje van Reedt Dortland zal Nico opvolgen.
Daarmee zijn de functie van voorzitter en penningmeester vacant. De oud-bestuursleden Warner Bruins Slot en Ruben Dijk zijn benoemd tot voorzitter resp. penningmeester ad interim. De leden hebben op de ALV van 5 april met deze benoemingen ingestemd.
We zijn als bestuur erg blij met deze tijdelijke oplossing, maar hopen – met Warner en Ruben – dat we op de ALV van november nieuwe bestuursleden in hun plaats te kunnen benoemen.
Esther
(secretaris)