Bericht van het bestuur

Gepubliceerd op 5 februari 2016

 

Van het bestuurVanuit de laatste bestuursvergadering zijn de volgende punten terug te koppelen aan de leden:

  • ALV: de eerstvolgende Algemene ledenvergadering (ALV) is op donderdag 31 maart 2016. Dit wijkt af van de oorspronkelijke datum die op Goede Vrijdag bleek te zijn. Om toch te voldoen aan de statuten dat de ALV in de eerste drie maanden na sluiting van het boekjaar dient plaats te vinden is deze datum gekozen.
  • Warmhoudfolies: voor de S1-cursus worden warmhoudfolies aangeschaft. Deze kunnen gebruikt worden om cursisten warm te houden die in het water zijn geraakt.
  • Föhns: voor elke kleedkamer zal een föhn worden aangeschaft.
  • Botendoop: bij de wintercompetitie in maart zal ook de botendoop gehouden worden van de drie boten die de vloot rijker is.
  • Sportservice Zwolle: het bestuur is begonnen met een traject onder begeleiding van Sportservice Zwolle om te onderzoeken of de huidige bestuursstructuur nog adequaat is.
  • Koningsdag: aan de gemeente Zwolle is een plan gestuurd met enkele suggesties voor een bijdrage door ZRZV aan Koningsdag 2016.