Bericht van het bestuur n.a.v. de ALV

Gepubliceerd op 4 december 2014

We hebben een voorzitter! Iwan Philipsen neemt de hamer over van waarnemend voorzitter Roderick Dijk. Verder werd als commissaris zeilen Bert Fikkers benoemd en Lida van Dijk als commissaris roeien herbenoemd. De werkgroep Toegankelijk roeien heeft haar plannen gepresenteerd.

De begroting 2015 is vastgesteld. De ALV heeft ingestemd met het grootste deel van het vlootplan, (coachboot, reservering voor zeilboot, vervanging Diezerpoort). Het voorstel voor aanschaf van een C4+ is verworpen. In de ALV van maart zal daarom een nieuw voorstel worden voorgelegd.

De Visie 2020 is nader toegelicht. Het motto voor 2015 wordt Zorg voor mens en materieel, wat aansluit bij de speerpunten veiligheid, sociaal, verantwoordelijk, kwaliteit.

Tot slot zijn de regelingen rond deelname aan wedstrijden (botenvervoer, -toewijzing) aangenomen. Voor het vervoer van de boten is een rekenschema gemaakt en te vinden in het menu onder afspraken en veiligheid – botenvervoer.

Foto’s van de ALV zijn te vinden op de fotosite: