Bericht over de vloot

Gepubliceerd op 28 maart 2017

Uit de vaart genomen zijn de Kemphaan en de Catapulta. Deze boten zullen gestript worden van nog bruikbare onderdelen en vervolgens afgevoerd. (Het is bekend dat er veel kandidaten zijn voor de schoenen uit de Catapulta.)

De Kolgans is van S2 naar S1 gegaan. De Visarend mag voor de S1-cursus gebruikt worden maar blijft nog S2 totdat de nieuwe skiffs binnen zijn en de Vrolijkheid mag gebruik worden door leden met S1 en P2 bevoegdheid.

De leveranciersselectie voor en specificatie van de aan te schaffen wedstrijdskiffs en oefenskiff (S2) heeft plaatsgevonden en het offertetraject is gestart.

De Sassenpoort is aan de voorzijde beschadigd zonder dit te melden. Ook is er een soort van provisorische reparatie uitgevoerd waardoor de schade lastiger te repareren is. Een ongelukje kan altijd gebeuren maar ga dit niet zelf repareren. Willen diegenen die hier meer van weten zich melden?

Materiaalbehandeling

Door de aanschaf van nieuw, kwetsbaar wedstrijdmateriaal (de beide 2X en de nieuwe skiffs) is het noodzakelijk om de bootbehandeling op een aantal punten aan te passen. In eerste instantie was het de bedoeling dat deze nieuwe regels (anders aanleggen/instappen/strijken etc.) zouden gelden voor S3- en B3-roeiers. In de Roeicommissie en O&I is overleg geweest over deze nieuwe regels. De uitkomst van dit overleg is dat we de nieuwe regels (met enkele nuanceringen) verenigingsbreed gaan invoeren en dat exameneisen aangepast worden. In het opleidingstraject komt ook meer aandacht voor het materiaalgebruik. Als alles loopt volgens planning willen we vanaf medio april/begin mei de veranderingen in de regels ook actief onder de aandacht gaan brengen van alle leden. Dit zal onder andere gebeuren door actieve begeleiding/instructie op en rond de vlotten waar de nieuwe regels toegelicht worden.

Gebruik coachboot

Meerdere leden hebben een vaarbewijs en na een korte instructie coachboot kunnen ze dan met de coachboot varen. De leden die in de coachboot mogen varen hebben hiervoor een bevoegdheid gekregen in het reserveringssysteem. Omdat er kans bestaat dat meerdere leden de coachboot tegelijk willen gebruiken zijn er een paar afspraken gemaakt over het gebruik van deze boot. Deze afspraken zijn:
1. De coachboot mag alleen voor coachen of instructie gebruikt worden. Voor ander gebruik is toestemming nodig.
2. Bij voorkeur wordt in de coachboot met minimaal twee personen en maximaal 4 personen gevaren.
3. De volgorde in gebruik is:
– coachen wedstrijdploegen
– coachen S3/B3
– instructie S3/B3 en S2/B2
De boot wordt na gebruik weer netjes afgeleverd (op slot, schoon, etc.)

Tenslotte

Dank aan alle leden die meegeholpen hebben om de loods op te ruimen.